Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Numero Phi Paweł Ignaciuk, są one przez nią przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych :
 
01. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – tzw. RODO)

02. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych, są przez nas wykorzystywane
w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym dane są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych, celów reklamowych, marketingowych, referencyjnych itp.  Informacje kontaktowe, zawarte w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane są do celów księgowych oraz do kontaktowania się z klientem.
Nasze procedury zapewniania bezpieczeństwa chronią dane przed ingerencją osób trzecich. Podejmujemy środki mające na celu ochronę bazy danych osobowych poprzez ograniczenie dostępu do niej.

Ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie danych do minimum niezbędnego do świadczenia usług najwyższej jakości.
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, praktyk stosowanych na naszej stronie polecamy
kontakt drogą mailową kontakt@numerophi.pl

Gromadzenie informacji

Dane osobowe to informacje dotyczące nazwiska i tożsamości. Wykorzystujemy ten rodzaj danych aby zrozumieć Państwa potrzeby i oferować co raz lepsze usługi i produkty.

Traktujemy poważnie zaufanie, jakie pokładają w nas użytkownicy. Firma Numero Phi nie sprzedaje, nie wypożycza, ani nie dzierżawi danych osobowych użytkownika stronom trzecim.

Wykorzystanie informacji

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe aby oferować usługi, jednocześnie poznając Państwa preferencje co umożliwia nam doskonalenie swojej oferty. Informacje te umożliwiają w szczególności zakończenie transakcji lub złożenie zamówienia, przesłanie wiadomości, świadczenie usług i informowanie o nowych produktach i korzyściach, personalizację ofert promocyjnych.
Dane z karty kredytowej wykorzystywane są wyłącznie w celu przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom.

Dane te nie są wykorzystywane przez dostawców usług finansowych ani firmę Numero Phi do jakichkolwiek innych celów i nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia usług, chyba że użytkownik wystąpi o zatrzymanie danych karty kredytowej z myślą o kolejnych zakupach.

Udostępniane informacje

Numero Phi nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych użytkownika stronom trzecim, za wyjątkiem przypadków zwrócenia się przez użytkownika o oferty produktów i usług.

Współpracujemy z dostawcami zewnętrznymi, którzy oferują klientom kompletne usługi. Dostawcy ci muszą zapewnić poufność danych uzyskanych w imieniu firmy Numero Phi i nie wolno im wykorzystywać ich do jakichkolwiek innych celów niż świadczenie usług wykonywanych dla firmy Numero Phi. Usługodawcy mogą być zmieniani aby w lepszy sposób spełniać Państwa oczekiwania i potrzeby.

Numero Phi nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez uzyskania zgody, chyba, że:
01. Jest to odpowiedź na wystosowane przez organy administracyjne, odpowiednio zatwierdzone wnioski o informacje;
02. Wymaga tego prawo, odpowiednie przepisy, wezwanie do sądu czy nakaz sądowy,
03. Ma to na celu pomoc w przeciwdziałaniu oszustwom lub zapewnia realizację, lub ochronę praw i majątku Numero Phi;
04. Ma to na celu ochronę bezpieczeństwa osobistego pracowników Numero Phi

Dane te nie są wykorzystywane przez dostawców usług finansowych ani firmę Numero Phi do jakichkolwiek innych celów i nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia usług, chyba że użytkownik wystąpi o zatrzymanie danych karty kredytowej z myślą o kolejnych zakupach.

Dodatkowe możliwości

Dajemy użytkownikom możliwość zadeklarowania czy chcą otrzymywać informacje uzupełniające naszą ofertę produktów i usług. Chcąc otrzymywać informacje dotyczące produktów i usług oraz materiały marketingowe dotyczące firmy Numero Phi użytkownik może złożyć odpowiednie zamówienie. Materiały te mogą obejmować informacje o nowych produktach, oferty specjalne itp.

Dokładamy wszelkich starań, aby uszanować decyzje użytkowników. Opcja ta nie dotyczy wymiany informacji w celu finalizacji zamówienia.

Ochrona danych użytkowych

Numero Phi dokłada wszelkich starań, aby chronić powierzone jej dane. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu danych, zapewnić poprawność danych oraz właściwe wykorzystanie informacji wprowadzamy szereg obostrzeń i rozwiązań zarówno w obrębie firmy
jak i w przestrzeni wirtualnej.

Pliki cookies

Plik cookie to plik danych przesyłany ze strony www na twardy dysk komputera użytkownika. Numero Phi przesyła pliki cookie podczas przeglądania strony przez użytkownika, dokonywania zakupów lub personalizowania informacji lub rejestrowania się podczas korzystania z niektórych usług. Poprzez zaakceptowanie plików cookie wykorzystywanych na naszej stronie, użytkownik nie udostępnia informacji osobistych, lecz pliki cookie mogą być wykorzystane do identyfikacji komputera danego użytkownika. Pliki cookie dzielą się zwykle na pliki „sesji” i pliki „stałe”.

01. Pliki „sesji” po opuszczeniu strony www.numerophi.pl lub zamknięciu przeglądarki nie są zachowywane na komputerze użytkownika. Zebrane informacje umożliwiają analizę ruchu na naszej stronie. Pozwala to nam zdobywać doświadczenia przydatne w ulepszaniu zawartości naszej strony, jej personalizacji oraz ułatwianiu jej obsługi.

02. Pliki „stałe” są zachowywane na komputerze użytkownika. Są one wykorzystywane do ułatwienia zakupów, personalizacji i usług rejestracyjnych. Na przykład, pliki cookie mogą śledzić pozycje wybrane do zakupu oraz przechowywać hasła na stronach www, które wymagają podania nazwy użytkownika. Pliki cookie „stałe” mogą być usunięte ręcznie przez użytkownika.

W związku z wejściem w życie z dniem 22-03-2013 przepisów wynikających z nowelizacji prawa telekomunikacyjnego dotyczącej zasad korzystania z plików cookies przez serwisy internetowe (ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2012 r., poz. 1445) informujemy, że wyrażenie zgody na pliki cookies przez użytkownika naszej strony następuje za pomocą przeglądarki. Każdy użytkownik może samodzielnie decydować na poziomie ustawienia przeglądarki czy akceptuje pliki cookies, w jakiej ilości i jakie.
Brak zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiającej przetwarzanie cookies jest wyrazem świadomego aktu woli użytkownika.


01. Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm
02. Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/projects/security/pki/psm/help_21/using_priv_help.html
03. Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Masz pytania?

Zapisz się
do newslettera!